چرا اصفهانی خسیس شد

[ad_1]

khengoolestan_axs

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

اصفهانی ها سالیان سال برای مسافران در کاروانسراهای اطراف شهرشون بدستور حاکم شهر آذوقه می گذاشتند و همیشه مسافرنیکه از این شهر میگذشتند بصورت رایگان از این امکانات استفاده میکردند و
این به شکل یک عادت و رسم ثابت در آمده بود تا اینکه اصفهان دچار خشکسالی و قحطی شد

و دیگر نتوانست آذوقه رایگان به کاروانسراها بفرستد و حاکم شهر هم دستور لغو این قانون را داد و همین شد که بعد از این مسافران بد عادت و ناسپاس دم از خساست اصفهانیها زدند و این لطف آنان را بعنوان یک وظیفه و حق قانونی برای خود می دانستند و مردم مهمان نواز این شهر را انساهای خسیس معرفی کردند

نیکی چو از حد بگذرد
نادان خیال بد کند

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

33 ◄ بیشتر و بیشترش کن

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

عینک بدبینی

[ad_1]

khengoolestan_axs

*~*~*~*~*~*~*~*

گاهی باید عینک بدبینی
رو کنار گذاشت
تا همه چیز رو شفاف تر دید

مثل عشق، محبت، مهربانی
و البته خدا

*~*~*~*~*~*~*~*

24 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

پایان خوش

[ad_1]

user_send_photo_psot

*~*****◄►******~*

وقتی کسی از زندگیتان‌میرود زمین و زمان را به ناسزا نگیرید نگویید زندگیم به آخر رسید و‌ ویران شد

بگویید نقش آن در داستان زندگیم به پایان رسید
آهای فلانی پایانت خوش

*~*****◄►******~*

فاطمه صفری

22 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع